09111565481

رفع گرفتگی لوله با فنر

رفع گرفتگی لوله با فنر

   Admin        شنبه, 02 شهریور 1398       مقالات تخصصی لوله بازکنی و تخلیه چاه
رفع گرفتگی لوله با فنر

 

باز کردن لوله با فنر یکی از متداول ترین روش های لوله بازکنی است . معمولا  فعالیت با فنر لوله بازکنی بخش اعظمی از گرفتگی لوله را باز می کند. فنر مخصوص لوله بازکنی شرکت لوله بازکنی ساری ضد اسید و جنس مرغوبی دارد