09111565481

جدید ترین دوره ها

مشاهده همه دوره ها
خدمات لوله بازکنی

خدمات لوله بازکنی

بازکردن انواع لوله های حمام ، توالت فرنگی و ایرانی ، آشپزخانه ، پشت بام و ...

تخلیه چاه

تخلیه چاه

خدمات تخلیه چاه بصورت شبانه روزی و تضمینی

رفع گرفتگی کاسه توالت

رفع گرفتگی کاسه توالت

رفع گرفتگی کاسه توالت و لوله های زیر آن با روش های نوین

تعمیر و نصب شیر آلات ساختمان

تعمیر و نصب شیر آلات ساختمان

تعمیر و نصب شیر آلات ساختمان

تبدیل کاسه توالت ایرانی به فرنگی

تبدیل کاسه توالت ایرانی به فرنگی

تبدیل کاسه توالت ایرانی به فرنگی

تشخیص ترکیدگی لوله

تشخیص ترکیدگی لوله

تشخیص ترکیدگی لوله که باعث نم و رطوبت می شود

رفع بوی بد فاضلاب و لوله ها

رفع بوی بد فاضلاب و لوله ها

رفع بوی بد فاضلاب و لوله ها

تعویض چاه قدیمی به جدید

تعویض چاه قدیمی به جدید

ساخت و حفاری چاه جدید در کنار چاه قدیمی

حفاری چاه

حفاری چاه

حفاری انواع چاه برای ارگان های دولتی و خصوصی

تشخیص درب ورودی چاه

تشخیص درب ورودی چاه

تشخیص ورودی درب چاه بدون خرابی

بیرون آورن اشیا از لوله

بیرون آورن اشیا از لوله

بیرون آورن جواهرات ، موبایل و کلیه اشیا از درون لوله

تشخیص نشتی

تشخیص نشتی

تشخیص نشتی لوله های آب و فاضلاب

خدمات

خدمات لوله بازکنی

خدمات لوله بازکنی

بازکردن انواع لوله های حمام ، توالت فرنگی و ایرانی ، آشپزخانه ، پشت بام و ...

تخلیه چاه

تخلیه چاه

خدمات تخلیه چاه بصورت شبانه روزی و تضمینی

رفع گرفتگی کاسه توالت

رفع گرفتگی کاسه توالت

رفع گرفتگی کاسه توالت و لوله های زیر آن با روش های نوین

تعمیر و نصب شیر آلات ساختمان

تعمیر و نصب شیر آلات ساختمان

تعمیر و نصب شیر آلات ساختمان

تبدیل کاسه توالت ایرانی به فرنگی

تبدیل کاسه توالت ایرانی به فرنگی

تبدیل کاسه توالت ایرانی به فرنگی

تشخیص ترکیدگی لوله

تشخیص ترکیدگی لوله

تشخیص ترکیدگی لوله که باعث نم و رطوبت می شود

رفع بوی بد فاضلاب و لوله ها

رفع بوی بد فاضلاب و لوله ها

رفع بوی بد فاضلاب و لوله ها

تعویض چاه قدیمی به جدید

تعویض چاه قدیمی به جدید

ساخت و حفاری چاه جدید در کنار چاه قدیمی

حفاری چاه

حفاری چاه

حفاری انواع چاه برای ارگان های دولتی و خصوصی

تشخیص درب ورودی چاه

تشخیص درب ورودی چاه

تشخیص ورودی درب چاه بدون خرابی

بیرون آورن اشیا از لوله

بیرون آورن اشیا از لوله

بیرون آورن جواهرات ، موبایل و کلیه اشیا از درون لوله

تشخیص نشتی

تشخیص نشتی

تشخیص نشتی لوله های آب و فاضلاب