09111565481

تبدیل کاسه توالت ایرانی به فرنگی

تبدیل کاسه توالت ایرانی به فرنگی توسط گروه متخصص لوله بازکنی و تخلیه چاه ساری

تعمیر کاسه توالت ایرانی و فرنگی

تغییر محل کاسه توالت فرنگی

تعویض و جایگذاری کاسه توالت فرنگی و ایرانی

تعویض و تعمیر لوله های ساختمان

رفع گرفتگی کاسه توالت ایرانی

رفع گرفتگی کاسه توالت فرنگی و...

تخلیه چاه و لوله بازکنی ساری و ارائه دهنده ی تمام خدمات مرتبط با آب و فاضلاب و گرفتگی لوله و آشپرخانه و سرویس بهداشتی و ...

جهت رفع مشکلات خود با شماره های زیر تماس بگیرید ، تمامی خدمات ما شبانه روزی و فوری و تضمینی می باشد

01133299071 - 01133231589 - 01133299070 - 09111570907 - 09111565481